ΝΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

Για τα συστήματα:

– ΡΕΪΚΙ ΑΦΘΟΝΙΑΣ & ΘΕΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

– ΡΕΪΚΙ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΔΙΔΥΜΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

Τα εγχειρίδια εκπαίδευσης για τα σεμινάρια «Ρέικι Αφθονίας & Θετικής Σκέψης» και «Ρέικι Σχέσεων & Δίδυμης Φλόγας» έχουν ανανεωθεί και έχουν εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία!

Πρόκειται σχεδόν για ένα δεύτερο επίπεδο για καθένα από αυτά τα σεμινάρια. Όμως, το νέο υλικό έχει προστεθεί στα αρχικά σεμινάρια, ώστε να είναι ενιαία και ολοκληρωμένα.

Απευθύνονται σε άτομα που έχουν διδαχτεί τα παραπάνω πριν από το Μάιο του 2018, καθώς και σε δασκάλους των παραπάνω συστημάτων.

Αλλαγές στα Εγχειρίδια, Αναλυτικά:

Στο Ρέικι Αφθονίας & Θετικής Σκέψης:

– έχουν διορθωθεί κάποια κείμενα και κάποια έχουν γίνει πιο αναλυτικά.

– έχουν προστεθεί εξηγήσεις και οδηγίες για τα τρία σύμβολα του σεμιναρίου.

– έχουν προστεθεί 2 ασκήσεις από το βιβλίο «Εσωτερικές Απαντήσεις»: Συντονισμός Αφθονίας & Ενεργοποίηση Αφθονίας

– νέες τεχνικές: Καθημερινή Αυτοθεραπεία και Αποστολή από Απόσταση

– νέο αναλυτικό κείμενο: Κρύσταλλοι Αφθονίας

– έχουν προστεθεί οι 64 ασκήσεις και τεχνικές από τις «Ενεργειακές Κάρτες Αφθονίας»

– νέο: παράρτημα με Κρυσταλλικά Γκριντ Αφθονίας

Συνολικά, το εγχειρίδιο είναι 64 σελίδες (από το αρχικό που ήταν 20 σελίδες + κάποιες επιπρόσθετες προσωπικές σημειώσεις των δασκάλων)

Κόστος: 45 ευρώ, εκτυπωμένο, σπιράλ δέσιμο, το παραλαμβάνετε με κούριερ (τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται).

Επίπεδο Δασκάλου:

Υπάρχει ένα νέο εγχειρίδιο για Δασκάλους, με νέα αναβαθμισμένη διαδικασία για τη μύηση και δίνεται επιπλέον καθοδήγηση.

Νέο: Δίνεται ένα Μάστερ Σύμβολο.

Συνολικά, το εγχειρίδιο είναι 20 σελίδες.

Κόστος: 90 ευρώ -περιλαμβάνει το πρώτο εγχειρίδιο. Ο Δάσκαλος παραλαμβάνει τα 2 εγχειρίδια εκτυπωμένα, δέσιμο σπιράλ, το ένα του σεμιναρίου και το δεύτερο του δασκάλου. Τα παραλαμβάνει με κούριερ (τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται). ). Ο Δάσκαλος μπορεί να δίνει πλέον τα νέα εγχειρίδια σε νέους μαθητές, βγάζοντάς τα φωτοτυπία.

Επανασυντονισμός / Ενδυνάμωση:

Μπορείτε να λάβετε επανασυντονισμό/ενδυνάμωση στο σύστημα αυτό από τον Γιώργο Μυλωνά. Γίνεται εξ’ αποστάσεως και είναι δωρεάν. Γίνεται μόνο εφόσον το επιθυμεί και το ζητήσει ο μαθητής. Δεν είναι απαραίτητος. Λειτουργεί ενισχυτικά και σύμφωνα με το νέο υλικό.

Στο Ρέικι Σχέσεων & Δίδυμης Φλόγας:

– Υπάρχουν 3 νέα σύμβολα: ενέργεια αγάπης, θεραπεία σχέσης, δίδυμη φλόγα

– 3 νέοι διαλογισμοί για τον Καθαρισμό και τη Θεραπεία των Σχέσεων

– Έχουν προστεθεί 12 νέες επικλήσεις για:

* Καθαρισμό και Θεραπεία Σεξουαλικών Ψυχικών Τραυμάτων  

* Καθαρισμό και Θεραπεία Ψυχικών Τραυμάτων από Προηγούμενες Σχέσεις  

* Καθαρισμό και Θεραπεία Όρκων Αγαμίας  

* Καθαρισμό και Θεραπεία Καρμικών Αιτίων, Επιρροών και Μπλοκαρισμάτων στις Σχέσεις  

* Καθαρισμό και Θεραπεία Παρελθοντικής Βίας, Έλλειψης Αγάπης/Σοφίας  

* Καθαρισμό, Ενεργοποίηση και Φώτιση του Πρώτου και Δεύτερου Τσάκρα και της Λεκάνης  

* Άνοιγμα, Θεραπεία και Φώτιση του Κέντρου της Καρδιάς  

* Έλξη, Πάθος και Έρωτα

* Σεξουαλική-Ερωτική Θεραπεία, Εξύψωση και Ενδυνάμωση

* Συντροφικό Συντονισμό: Ταίριασμα, Συμβατότητα, Σύνδεση, Συγχρονισμός, Συμπληρωματικότητα, Αμοιβαιότητα, Ολοκλήρωση, Πληρότητα

* την Αδελφή Ψυχή  

* τη Δίδυμη Φλόγα    

– Νέες επιπρόσθετες πληροφορίες για τη Δίδυμη Ψυχή & Δίδυμη Φλόγα

Συνολικά, το εγχειρίδιο είναι 80 σελίδες (από 51 που ήταν το αρχικό).

Κόστος: 45 ευρώ, εκτυπωμένο, σπιράλ δέσιμο, το παραλαμβάνετε με κούριερ (τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται).

Επίπεδο Δασκάλου:

Υπάρχει επίσης ένα νέο εγχειρίδιο για Δασκάλους, με νέα διαδικασία για τη μύηση και δίνεται επιπλέον καθοδήγηση.

Νέο: Δίνονται 2 Μάστερ Σύμβολα.

Συνολικά, το εγχειρίδιο είναι 20 σελίδες.

Κόστος: 90 ευρώ (περιλαμβάνει το πρώτο εγχειρίδιο): ο Δάσκαλος παραλαμβάνει τα 2 εγχειρίδια εκτυπωμένα, σε μορφή σπιράλ, το ένα του σεμιναρίου και το δεύτερο του δασκάλου. Τα παραλαμβάνει με κούριερ (τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται). Ο Δάσκαλος μπορεί να δίνει πλέον τα νέα εγχειρίδια σε νέους μαθητές, βγάζοντάς τα φωτοτυπία.

Επανασυντονισμός / Ενδυνάμωση:

Μπορείτε να λάβετε επανασυντονισμό/ενδυνάμωση στο σύστημα αυτό από τον Γιώργο Μυλωνά. Γίνεται εξ’ αποστάσεως και είναι δωρεάν. Γίνεται μόνο εφόσον το επιθυμεί και το ζητήσει ο μαθητής. Δεν είναι απαραίτητος. Λειτουργεί ενισχυτικά και σύμφωνα με το νέο υλικό.

Προσοχή:

Για να λάβετε κάποιο από τα παραπάνω, θα πρέπει να έχετε ήδη κάνει τα αντίστοιχα σεμινάρια. Θα πρέπει να έχετε πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή ο Δάσκαλός σας να επιβεβαιώσει ότι έχετε λάβει την εκπαίδευση.

Δεν είναι απαραίτητο οι Δάσκαλοι ή οι προηγούμενοι μαθητές να λάβουν το νέο υλικό, μπορούν να συνεχίσουν κανονικά με το αρχικό. Το νέο υλικό δεν αναιρεί το πρώτο, απλώς το συμπληρώνει. Πρόκειται για ένα δεύτερο επίπεδο.

Με την απόκτηση των εγχειριδίων το άτομο δεσμεύεται ότι δεν θα δώσει το υλικό αυτό σε τρίτους, καθώς αποτελεί προσωπική εργασία.

Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν οι δάσκαλοι που μπορούν να δίνουν πλέον τα νέα εγχειρίδια σε νέους μαθητές, βγάζοντάς τα φωτοτυπία.

Για τους μαθητές που έχουν ήδη κάνει το σεμινάριο, οι δάσκαλοί τους μπορούν να τους παραπέμψουν σε αυτή τη σελίδα, ώστε να παραγγείλουν τα εγχειρίδια οι ίδιοι οι μαθητές. Τα εγχειρίδια δίνονται όπως ακριβώς είναι, χωρίς παραλλαγές, οι δάσκαλοι μπορούν όμως να δώσουν επιπλέον δικό τους υλικό (σημειώσεις κλπ), αν το επιθυμούν, αρκεί να είναι ξεκάθαρη η πηγή για κάθε στοιχείο του σεμιναρίου.

Με Ευγνωμοσύνη & Χαρά!

Αγάπη & Αφθονία σε όλους!

 

Οι Σελίδες στο Facebook!
Ακολουθήστε, ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις!

ΕΚΔΟΣΕΙΣ GEOM!*:  www.facebook.com/GeomEkdoseisSeminaria

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΡΕΪΚΙ: www.facebook.com/TheSchoolOfReikiAthens

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΛΙΞΙΡΙΑ: www.facebook.com/DivineLifeElements