Τρίωρες Συναντήσεις με τον Γιώργο Μυλωνά με Διαλογισμούς και Τεχνικές για Βαθύ Ενεργειακό Καθαρισμό, Ολική Ενδυνάμωση και Ανανέωση και Πνευματική Καθοδήγηση και Εξύψωση.

Θέματα:

 • Ενεργοποίηση Στόχων και Προθέσεων για την επόμενη χρονική περίοδο
 • Καθαρισμός Αρνητικών Στοιχείων και Χαμηλών Ενεργειών, Μπλοκαρισμάτων και Εμποδίων σε εσωτερικό αλλά και εξωτερικό πεδίο
 • Αυξημένη Προστασία & Ανώτερη Καθοδήγηση
 • Θεραπεία & Φώτιση Όλων των Τομέων της Ζωής μας
 • Καθαρισμός και Ενδυνάμωση Αφθονίας
 • Άνοιγμα της Καρδιάς στη Χαρά και τη Γαλήνη
 • Θεραπεία Σχέσεων
 • Ευθυγράμμιση με το Σκοπό της Ζωής
 • Σύνδεση με τον Ανώτερο / Εσώτερο Εαυτό
 • Πνευματική Έκσταση / Ευδαιμονία
 • Ανιδιοτελής-Πνευματική-Θεραπευτική-Φωτισμένη Αγάπη
 • Αυτογνωσία, Αυτοβελτίωση και Προσωπική Ανάπτυξη
 • Φώτιση του Εαυτού
 • Πλανητική Προσφορά
 • Αποστολή Θεραπείας στο Σύνολο

Περιορισμένες θέσεις, απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Για να ενημερωθείτε για την επόμενη συνάντηση επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 6946863697.

Με Αγάπη & Χαρά,
Γιώργος Μυλωνάς