ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΕΙΜΑΙ, ΕΚΔΗΛΩΝΩ, ΒΙΩΝΩ

Ένας καθημερινός διαλογισμός για να ανεβάσεις την ενέργεια και το πνεύμα σου, υπενθυμίζοντας στον εαυτό σου τις μεγαλύτερες και υψηλότερες δυνατότητές σου. Διάβασέ το αργά και διαλογιστικά, εστιάζοντας στο να νιώθεις, να εννοείς και να εκπέμπεις καθετί που λες.


Είμαι
Εκδηλώνω
Βιώνω


Είμαι Ζωή
Είμαι Φως
Είμαι Αγάπη
Είμαι Σοφία
Είμαι Δύναμη
Είμαι Καθαρότητα
Είμαι Προστασία
Είμαι Καθοδήγηση
Είμαι Θεραπεία
Είμαι Υγεία
Είμαι Ζωτικότητα
Είμαι Διαύγεια
Είμαι Ειρήνη
Είμαι Γαλήνη
Είμαι Χαρά
Είμαι Ευδαιμονία
Είμαι Ευημερία
Είμαι Αφθονία
Είμαι Σύνδεση
Είμαι το Όλον
Είμαι Πληρότητα
Είμαι Ενότητα
Είμαι Πηγή
Είμαι Άπειρο


Εκδηλώνω Ζωή
Εκδηλώνω Φως
Εκδηλώνω Αγάπη
Εκδηλώνω Σοφία
Εκδηλώνω Δύναμη
Εκδηλώνω Καθαρότητα
Εκδηλώνω Προστασία
Εκδηλώνω Καθοδήγηση
Εκδηλώνω Θεραπεία
Εκδηλώνω Υγεία
Εκδηλώνω Ζωτικότητα
Εκδηλώνω Διαύγεια
Εκδηλώνω Ειρήνη
Εκδηλώνω Γαλήνη
Εκδηλώνω Χαρά
Εκδηλώνω Ευδαιμονία
Εκδηλώνω Ευημερία
Εκδηλώνω Αφθονία
Εκδηλώνω Σύνδεση
Εκδηλώνω το Όλον
Εκδηλώνω Πληρότητα
Εκδηλώνω Ενότητα
Εκδηλώνω την Πηγή
Εκδηλώνω το Άπειρο


Βιώνω Ζωή
Βιώνω Φως
Βιώνω Αγάπη
Βιώνω Σοφία
Βιώνω Δύναμη
Βιώνω Καθαρότητα
Βιώνω Προστασία
Βιώνω Καθοδήγηση
Βιώνω Θεραπεία
Βιώνω Υγεία
Βιώνω Ζωτικότητα
Βιώνω Διαύγεια
Βιώνω Ειρήνη
Βιώνω Γαλήνη
Βιώνω Χαρά
Βιώνω Ευδαιμονία
Βιώνω Ευημερία
Βιώνω Αφθονία
Βιώνω Σύνδεση
Βιώνω το Όλον
Βιώνω Πληρότητα
Βιώνω Ενότητα
Βιώνω την Πηγή
Βιώνω το Άπειρο


Ζωή
Φως
Αγάπη
Σοφία
Δύναμη
Καθαρότητα
Προστασία
Καθοδήγηση
Θεραπεία
Υγεία
Ζωτικότητα
Διαύγεια
Ειρήνη
Γαλήνη
Χαρά
Ευδαιμονία
Ευημερία
Αφθονία
Σύνδεση
Όλον
Πληρότητα
Ενότητα
Πηγή
Άπειρο