Από το βιβλίο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, Γιώργος Μυλωνάς, Εκδόσεις Geom!*. Πατήστε εδώ για να το δείτε.

ΜΗ-ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ

– Πώς μπορώ να είμαι πιο ευτυχισμένη; Πιο ήρεμη, πιο χαρούμενη στην καθημερινότητά μου; Αισθάνομαι δέσμια πολλών παραγόντων, πως εξαρτώμαι από πολλά στοιχεία.

Πρέπει να γνωρίσεις έναν ζωτικό όρο της πνευματικότητας. Να τον γνωρίσεις, να τον αναγνωρίσεις και έπειτα να εξασκηθείς σε αυτόν. Να τον έχεις, όσο περισσότερο γίνεται, στο νου σου και να φέρνεις, όσο πιο συχνά γίνεται, την προσοχή σε αυτόν. Να τον υιοθετήσεις και να τον κάνεις μέρος σου, φύση σου.

Ο όρος αυτός είναι η “μη-προσκόλληση”.

Η μη-προσκόλληση είναι η αρχή, η βάση και το πλαίσιο, η απαραίτητη προϋπόθεση και η ουσιαστική εξασφάλιση κάθε αληθινής ευτυχίας. Της ελευθερίας, της πληρότητας και της ευτυχίας.

Ισχύει πραγματικά και βιώνεται αδιαμφισβήτητα: Η μη προσκόλληση ισούται με την ελευθερία, ισούται με την πληρότητα, ισούται με την ευτυχία.

Στον αντίποδα βρίσκουμε την προσκόλληση: την εξάρτηση από… (κάθε πιθανό στοιχείο)… Η προσκόλληση είναι η πηγή κάθε ψυχικού πόνου αλλά και η βεβαίωση της προσωπικής δυστυχίας.

Η μη-προσκόλληση είναι μια φράση, μια έννοια, μια αρχή που απαιτεί νοητική και πνευματική διεργασία, ανάλυση, επεξεργασία και κατανόηση, χρειάζεται επίγνωση και καθημερινό διαλογισμό. Αποτελεί υπέρτατη αρχή, κατεύθυνση της καθημερινά συνειδητής ζωής.

Αναρωτήσου: “Πού έχω προσκόλληση και γιατί; Τι θα ήταν μη-προσκόλληση, σε αυτήν την κατάσταση/περίπτωση…;”

Κάθε πόνος και δυστυχία είναι πιθανή προσκόλληση -ή είναι εν μέρει και προσκόλληση. Κάθε εμπόδιο, κάθε μπλοκάρισμα, κάθε σκοτάδι, κάθε αρνητικό στοιχείο πηγάζει ή σχετίζεται με προσκόλληση. Υλική ή ενεργειακή ή συναισθηματική ή νοητική προσκόλληση. Είτε συνδυασμοί αυτών των επιπέδων, είτε όλα αυτά μαζί.

Η αναγνώριση, η συνειδητοποίηση της προσκόλλησης αποτελεί τη μισή θεραπεία, καθώς πρόκειται για μια απελευθέρωση.

Η αναγνώριση της προσκόλλησης, η συνειδητοποίηση του κολλήματος, της εξάρτησης, του μπλοκαρίσματος, αποτελεί το υπαρξιακό, συνειδησιακό και ενεργειακό άνοιγμα στη Μη-Προσκόλληση καθώς και στα υπαρξιακά, συνειδησιακά και ενεργειακά καλά που η Μη-Προσκόλληση εμπεριέχει, που τόσο άφθονα, εύκολα και ευχάριστα φέρει μέσα της.

Είναι καλό να έχεις προτιμήσεις, αντί για προσκολλήσεις. Έχει τεράστια διαφορά, συναισθηματικά και διανοητικά, τεράστια πνευματική και ενεργειακή διαφορά. “Έχω προτιμήσεις, όχι προσκολλήσεις”. Ένταξε το στη ζωή σου, κάνε το μάντρα σου, έχε το στο μυαλό και ψιθύριζέ το, όποτε το χρειάζεσαι. “Έχω προτιμήσεις, όχι προσκολλήσεις”.

“Προτιμώ” σημαίνει “επιλέγω”, δηλαδή, “βάζω την ελευθερία και τη συνειδητότητά μου σε κίνηση”. Προτιμώ, επιλέγω, κινητοποιώ την επίγνωση, τον ψυχισμό, τη διανόηση και την πνευματικότητά μου. Τα εκφράζω, τα βάζω σε κίνηση και δράση. Αντίθετα, η προσκόλληση δεν έχει κίνηση, δεν έχει δράση, δεν έχει επιλογή, δεν έχει ελευθερία, δεν έχει επίγνωση. Η προσκόλληση έχει δεσμά, ακινητοποίηση, ανελευθερία, περιορισμό, μπλοκάρισμα και κόλλημα σε κάτι συγκεκριμένο –το οποίο συνήθως δημιουργεί σύγκρουση μέσα μας, θυμό, θλίψη και πόνο.

Έχω προτιμήσεις λοιπόν. Προτιμώ. Προτιμώ αυτό, εκείνο, τότε, εκεί, με αυτόν τον τρόπο. Προτιμώ να είμαι έτσι, προτιμώ να έχω αυτά, προτιμώ να βιώνω αυτό, προτιμώ να σκέφτομαι έτσι, να αισθάνομαι αυτό. Προτιμώ να σχετίζομαι με εκείνον τον τρόπο και με αυτά τα άτομα. Προτιμώ να μαθαίνω αυτά, να βλέπω εκείνα, να ακούω αυτά, να δρω και να αντιδρώ έτσι, με αυτόν τον τρόπο…

Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ: αυτά και εκείνα και έτσι και αλλιώς, τώρα και εδώ και με αυτόν τον τρόπο. Επιλέγω και προτιμώ άνευ εξάρτησης, προτιμώ και επιλέγω δίχως προσκόλληση. Προτιμώ και επιλέγω με αγάπη, προτιμώ και επιλέγω με σοφία, προτιμώ και επιλέγω με επίγνωση. Συνειδητά, υπεύθυνα, πνευματικά, δημιουργικά, γαλήνια, αρμονικά. Απελευθερώνω συνεχώς, απελευθερώνομαι και δεν κολλώ, δεν προσκολλώ. Δεν σταματώ, δεν λιμνάζω και, επομένως, δεν βουλιάζω. Άλλωστε, ροή σημαίνει ζωή και ζωή σημαίνει ροή.

Όλη μας η ζωή είναι μια πορεία από τις μυριάδες ημι-συνειδητές, ασυνείδητες και υποσυνείδητες προσκολλήσεις (κολλήματα, δεσμά, μπλοκαρίσματα, εμπόδια και εξαρτήσεις) προς τη συνειδητή (και μόνο συνειδητή) επιλογή και τη συνειδητή (και συνεχώς συνειδητή) προτίμηση.Την προτίμηση της επιλογής, την προτίμηση της μη-προσκόλλησης. Την επιλογή και την προτίμηση της απόλυτης ελευθερίας, της υπέρτατης πληρότητας και της βαθιάς και ουσιαστικής ευδαιμονίας που αξίζουμε και στην πραγματικότητα είμαστε.

Μη-προσκόλληση για όλους και μη-προσκόλληση για όλα, λοιπόν. Mη-προσκόλληση προς όλους και μη-προσκόλληση προς όλα!

Συνειδητά, με Αγάπη!

Με Αγάπη, Συνειδητά!

Από το βιβλίο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, Γιώργος Μυλωνάς, Εκδόσεις Geom!*. Πατήστε εδώ για να το δείτε.

Με Αγάπη!

Γιώργος Μυλωνάς (Geom!*)