Από το βιβλίο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, Γιώργος Μυλωνάς, Εκδόσεις Geom!*. Πατήστε εδώ για να το δείτε.

ΕΣΤΙΑΣΕ!


Πολλές φορές το “θέμα” των ανθρώπων είναι η εστίαση ή, πιο σωστά, η έλλειψή της.


Εστιάζεις; Πού εστιάζεις, σε τι εστιάζεις; Πόσο εστιάζεις σε καθετί, κάθε πότε και για πόσο; Σε αυτά που επιθυμείς ή στα αντίθετά τους; Σε αυτά που θέλεις ή σε αυτά που φοβάσαι;


Αν θες να βιώσεις κάτι, εστίασε αποκλειστικά και μόνο σε αυτό που επιθυμείς. Απόλυτα. Εστίασε το νου σου, την πρόθεση, την ευφυΐα, την αντίληψη, τη δημιουργική δύναμη, την ενέργεια, το συναίσθημα, τις επιλογές, την απόφαση, τη δράση. Εστίασε το μέσα σου, το έξω σου, τα πάντα και το καθετί στην επιθυμητή εμπειρία και το επιθυμητό βίωμα. Εστίασε τώρα, όλο και περισσότερο, εστίαζε συνεχώς, όλο και πιο πολύ. Εστίαζε. Εστίασε. Εστίασε αληθινά, εστίαζε ολοκληρωτικά.


Επιθυμείς καλές σχέσεις, φιλία, επικοινωνία, έρωτα, συντροφικότητα, αγάπη; Εστίασε. Εστίασε στην αγάπη. Εστίασε στην αγάπη και μόνο στην αγάπη, εστίασε στην αγάπη τώρα, εστίαζε στην αγάπη συνεχώς, εστίαζε στην αγάπη απόλυτα, εντελώς, ολοκληρωτικά.


Καθετί άλλο, έξω. Καθετί αντίθετο, άκυρο. Καθετί μικρότερο ή κατώτερο, παρελθόν.


Επιθυμείς ευημερία, άνεση, ευκολία, ελεύθερο χρόνο, ποιοτική εργασία, ανεξαρτησία, υλική ροή, αφθονία; Εστίασε. Εστίασε στην αφθονία. Εστίασε στην αφθονία και μόνο στην αφθονία, εστίασε στην αφθονία τώρα, εστίαζε στην αφθονία συνεχώς, εστίαζε στην αφθονία απόλυτα, εντελώς, ολοκληρωτικά.


Καθετί άλλο, έξω. Καθετί αντίθετο, άκυρο. Καθετί μικρότερο ή κατώτερο, παρελθόν.


Επιθυμείς ίαση, ευεξία, δύναμη, ζωτικότητα, υγεία; Εστίασε. Εστίασε στην υγεία. Εστίασε στην υγεία και μόνο στην υγεία, εστίασε στην υγεία τώρα, εστίαζε στην υγεία συνεχώς, εστίαζε στην υγεία απόλυτα, εντελώς, ολοκληρωτικά.


Καθετί άλλο, έξω. Καθετί αντίθετο, άκυρο. Καθετί μικρότερο ή κατώτερο, παρελθόν.


Επιθυμείς χαρά, ελευθερία, πληρότητα, γαλήνη; Εστίασε. Εστίασε στη γαλήνη. Εστίασε στη γαλήνη και μόνο στη γαλήνη, εστίασε στη γαλήνη τώρα, εστίαζε στη γαλήνη συνεχώς, εστίαζε στη γαλήνη απόλυτα, εντελώς, ολοκληρωτικά.


Καθετί άλλο, έξω. Καθετί αντίθετο, άκυρο. Καθετί μικρότερο ή κατώτερο, παρελθόν.


Κάνε το για οτιδήποτε επιθυμείς να φέρεις, να εκδηλώσεις ή να βιώσεις στη ζωή σου. Εστίασε όλο σου το είναι, εσένα, εστίασε εκεί, ακριβώς εκεί και μόνον εκεί. Όλα τα άλλα, όλα τα αντίθετα, όλα τα μικρότερα ή κατώτερα είναι παρελθοντικά, έξω και άκυρα!

Από το βιβλίο ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, Γιώργος Μυλωνάς, Εκδόσεις Geom!*. Πατήστε εδώ για να το δείτε.

Με Αγάπη!

Γιώργος Μυλωνάς (Geom!*)